Gümrükleme ve Acentelik Hizmetleri


Gen Grup uluslararası nakliyenin her alanında hizmet vermek amacıyla, taşıma, elleçleme ve depolama hizmetlerinin yanısıra uluslararası nakliye firmalarının Türkiye’deki karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımalarında acentelik, gümrükleme ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Contact Us

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

 • Gümrük mevzuatı danışmanlık hizmetleri
 • Dış ticaret mevzuatı danışmanlık hizmetleri
 • Gümrük rejimleri işlemleri,

Gümrük Rejimleri İşlemleri

 • İhracat rejimi işlemleri,
 • Serbest dolaşıma giriş (ithalat) işlemleri,
 • Transit rejimi işlemleri,
 • Serbest bölge işlemleri,
 • Dahilde işleme rejimi işlemleri,
 • Hariçte işleme rejimi işlemleri,
 • Geçici ithalat rejimi işlemleri,
 • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi işlemleri,
 • Gümrük antrepo rejimi işlemleri bulunmaktadır

Contact Us