Değer Yaratan Stratejiler Geliştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminde Gen Grup'un hedefi değer yaratan stratejiler geliştirmek, aynı vizyonu paylaşan ve kurum kültüründe birleşen topluluk vizyonu ile gelecekte kurum ve insan için fark yaratmaktır.

İK yönetimi faaliyetlerini, hizmet verdiği her sektör için dünya standartlarındaki yönetim anlayışını benimseyerek, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olmak stratejisi üzerine kurgular.

Bu nedenle, Gen olarak benimsediğimiz bu stratejiyi gerçekleştirmek için:

 • işe alım ve terfi süreçlerinde seçici olan,
 • çalışanlarını heyecan verici hedeflere yönlendiren,
 • çalışanları yüksek performans standartlarıyla yöneten,
 • yönetimi ve çalışanları sonuçlardan sorumlu kılan,
 • çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı veren,
 • üstün performansı ödüllendiren

bir yönetim anlayışını benimser ve uygularız.

Gen Grup:

 • güvenilir,
 • duyarlı,
 • etik değerlere bağlı,
 • değişime açık,
 • memnuniyet odaklı,
 • uzun vadeli düşünebilen,
 • yenilikçi,
 • işbirliğine açık,

bireyler için çalışılması ayrıcalıklı bir kurum oluşturma hedefindedir. 

Personal InformationContact Information
Educational Information
Employment History
CV
Other